Privacy Policy

Privacyverklaring opdrachtgevers en websiteInleiding

Voor Taxi Tromp is het van groot belang om zorgvuldig met de persoonsgegevens van onze reizigers, klanten en opdrachtgevers om te gaan. In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.
Taxi Tromp B.V. (verder: Taxi Tromp of “Wij”) neemt uw privacy zeer serieus.
Wij dragen er zorg voor de door u verstrekte persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de door Taxi Tromp verwerkte persoonsgegevens. Daarbij wordt aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en waarom deze worden verwerkt
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die geldt per 25 mei 2018 is Taxi Tromp verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die Taxi Tromp verwerkt

U kunt via verschillende wegen uw persoonsgegevens verstrekken aan Taxi Tromp. U kunt de persoonsgegevens verstrekken via de overeenkomst van opdracht of via het contactformulier op de website. De persoonsgegevens die Taxi Tromp van u als opdrachtgever verwerkt zijn:

  • Voornaam en achternaam;
  • Indien u uw mobiele telefoon gegevens noodzakelijk zijn voor het (taxi) vervoer, uw mobiele telefoonnummer;
  • E-mailadres;

De persoonsgegevens die wij van u verwerken als u het contactformulier op de website invult, zijn de volgende:

  • Voornaam en/of achternaam;
  • E-mailadres
  • (Mobiel) telefoonnummer

Taxi Tromp verwerkt geen persoonsgegevens die in de bijzondere categorie vallen en geen gevoelige gegevens.

Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de bewaartermijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst van opdracht tussen u en Taxi Tromp te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken in het kader van het (taxi) vervoer en om u belangrijke nieuwsberichten en informatie te sturen die verband houden met het (taxi) vervoer door Taxi Tromp

Indien u het contactformulier op de website heeft ingevuld, gebruiken wij uw persoonsgegevens om w vraag die u heeft gesteld te kunnen beantwoorden en om u belangrijke nieuwsberichten en informatie toe te sturen die verband houden met Taxi Tromp.

Taxi Tromp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is in het kader van de overeenkomst van opdracht. Dat betekent dat Taxi Tromp uw persoonsgegevens in ieder geval bewaart gedurende de loop van de overeenkomst van opdracht.

De gegevens die u verstrekt middels het contactformulier op de website worden twee jaar bewaard, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gedurende deze periode en u bij nieuwe vragen sneller te woord te kunnen staan. Wenst u meer informatie over de bewaartermijnen? Neemt u dan gerust contact op via: [email protected]

De rechtsgrond waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat Taxi Tromp uw persoonsgegevens alleen mag verwerken als dat gebeurt in overeenstemming met de rechtsgronden die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan genoemd.

Taxi Tromp verwerkt uw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de overeenkomst van opdracht voor (taxi) vervoer. Dit is een rechtsgeldige rechtsgrond onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Taxi Tromp uw persoonsgegevens verwerkt wegens het door u ingevulde contactformulier via de website, dan vraagt Taxi Tromp voorafgaand aan het indienden van uw contactverzoek uw expliciete toestemming om de persoonsgegevens te verwerken. Expliciete toestemming is een rechtsgeldige rechtsgrond onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die Taxi Tromp van u ontvangt en verwerkt, worden niet doorverkocht aan derden en zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Taxi Tromp.

Beveiliging en cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van onze websites wordt meegestuurd en door uw browser lokaal wordt opgeslagen.

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google Analytics en gebruiken analytische cookies van Google Analytics om het gedrag van bezoekers op onze website inzichtelijk te krijgen. De verzamelde informatie die wij delen met Google Analytics is volledig anoniem en niet terug te leiden naar u als persoon.

Tevens gebruiken wij functionele cookies op onze website om deze goed te laten functioneren. Functionele cookies zorgen ervoor dat u blijft ingelogd en uw reservering wordt onthouden totdat u deze volledig heeft afgerond.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanner gegevens onjuist zijn kunt u deze laten corrigeren. Wilt u uw gegevens bij Taxi Tromp laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij Taxi Tromp.

Wijzigingen

Taxi Tromp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Taxi Tromp een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via de website.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Taxi Tromp persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via bovenstaande contactgegevens. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.